Slik kan Norge kildesortere

Avfall Norge og LOOP setter nå i gang prosjektet «Slik kan Norge kildesortere». Målet er å harmonisere kildesorteringen over hele landet og ikke minst utvikle felles symboler for de ulike fraksjonene. Ambisjonen er at et slikt felles farge- og piktogramsystem skal være klart innen 1. februar neste år.

«Slik kan Norge kildesortere» er et flerårig prosjekt for å harmonisere avfallsordningene i Norge. Den langsiktige målsettingen er å sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall, slik at Norge kan oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs rammedirektiv.

Som første ledd i dette skal det etableres en ny og felles merkeordning for alle norske avfallsfraksjoner, og i løpet av året skal avfallsbransjen forhåpentligvis enes om et felles farge- og piktogramsystem for sortering av avfall, sier Mona Sæther, prosjektleder i Avfall Norge.

På et frokostmøte 8. mai presenterte hun ulike alternativer for hvordan man kan gå fram. – Dansk Affaldsforening utviklet nye symboler og i 2016 ble det enighet om at disse skulle brukes over hele landet, hittil har 70 % av avfallsselskapene i landet tatt disse i bruk. Vi kan enten utvikle vårt eget system i Norge eller adoptere de danske symbolene, eventuelt satse på en hybridløsning som ivaretar de norske særtrekkene. Eller vi kan innlede et samarbeid med svenskene, Avfall Sverige er også i startgropen for et lignende prosjekt, og det er absolutt fordeler med å få til en mest mulig harmonisert løsning i Norden, sa hun.

Sæther viste også – uten at det overrasket noen i forsamlingen – at det er en betydelig flora av farger og symboler i bruk i Norge, og at behovet for en harmonisering er stort. – Det er hele 54 forskjellige symboler for de ulike fraksjonene i bruk i Norge, sa hun.

Men Mona Sæther understreker at prosjektet skal vise en felles retning, det har ikke mandat for å pålegge noen endre dagens ordninger. – Prosjektet skal derimot finne frem til så gode og logiske løsninger at kommunene selv velger å tilpasse seg den nasjonale løsningen fremfor å velge lokale spesialløsninger, sier hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV Abonner når for å bli varslet om de nyeste nyheten